Yêu cầu hệ thống đối với cPanel & WHM

Phiên bản cPanel & WHM mới nhất hiện tại là 11.50 (update ngày 13/10/2015). Mình sẽ liệt kê ra các yêu cầu (requirements) phần cứng và hệ điều hành cần thiết để có thể cài đặt cPanel & WHM thành công.

Yêu cầu phần cứng

[su_table]

Component Hệ điều hành Yêu cầu tối thiểu Yêu cầu khuyến nghị
Processor Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ. 226 MHz 226 MHz
Memory CentOS 7 1 GB of RAM 2 GB of RAM or more, for heavily-populated servers.
Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ. 768 MB of RAM 1 GB of RAM
Disk Space Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ. 20 GB of disk space 40 GB of disk space

[/su_table]

Yêu cầu hệ điều hành

[su_table]

Hệ điều hành Yêu cầu bổ sung
CentOS versions 5.x, 6.x, or 7.x Bản cPanel & WHM mới trên CentOS yêu cầu CentOS 6.0 hoặc cao hơn.
Red Hat Enterprise Linux® versions5.x or 6.x Bản cPanel & WHM mới trên RHEL yêu cầu RHEL 6 hoặc cao hơn.
CloudLinux™ 5.x or 6.x cPanel không hỗ trợ sử dụng Xen PV với CloudLinux

 

[/su_table]

Hỗ trợ các công nghệ ảo hóa (dành cho các bạn cài đặt cPanel & WHM trên VPS)

[su_table]

Công nghệ ảo hóa Yêu cầu bổ sung
KVM Không
Linux-VServer Không
Microsoft Server® 2008 Hyper-V, Microsoft Server2012 Hyper-V cPanel chỉ hỗ trợ drivers và cấu hình mà Microsoft cung cấp.
OpenVZ
  • cPanel chỉ hỗ trợ các phiên bản ổn định (stable version).
  • CloudLinux không tương thích với OpenVZ.
Oracle VM VirtualBox, VirtualBox OSE Không
Virtuozzo™ CloudLinux không tương thích với Virtuozzo.
VMware® Server, VMware ESX Server Không
Xen, XenEnterprise™, XenExpress™, XenServer™ Không

[/su_table]

Lưu ý: yêu cầu hệ thống sẽ thay đổi qua từng phiên bản được cPanel update. Vì vậy, mình sẽ cố gắng follow và cập nhật những thông tin mới nhất để các bạn tiện theo dõi.